ComputerComputer
Door 21 oktober 2021 Lees verder →

Exposure X7

Softwarefabrikant Exposure Software heeft onlangs een nieuwe versie van hun populaire plug-in Exposure uitgebracht. Exposure is door de jaren heen uitgegroeid van een plug-in met effecten naar een volwaardig beeldbewerkingsprogramma. Nieuw in deze versie X7 zijn een verbeterd gereedschap voor het maken van maskers, flexibele panels met voorinstellingen voor diverse taken, een geïntegreerd crop & transform-gereedschap, nieuwe compositie hulplijnen, kapotte pixel verwijdergereedschap en een verbeterde kleurweergave met DCP kleurprofielen en de DNG-bestanden. Ook zijn de snelheid en de gebruikersinterface van het programma verder verbeterd.

Exposure X7 stelt behoorlijk hoge eisen aan het systeem waarop het draait. Apple Mac-gebruikers hebben minimaal macOS 10.13 High Sierra nodig, Windows-gebruikers minimaal Windows 10 (64-bit) en een Apple M1 of Intel Core 2 processor of hoger en een monitor met een minimale resolutie van 1280×768 pixels. Wanneer Exposure X6 als plug-in gebruikt wordt, moet u minimaal Adobe Photoshop CS6, Adobe Photoshop CC 2015, Adobe Lightroom 6, Adobe Lightroom CC 2015 of nieuwer hebben. Wanneer u niet over een dergelijk programma beschikt is dat geen probleem: Exposure X6 werkt namelijk ook prima als stand-alone programma. Een groot aantal RAW-formaten van zo’n beetje alle gangbare digitale camera’s kan door het programma worden ingelezen en verwerkt. Voor het opslaan van bewerkte beelden kan men kiezen uit de gangbare bestandsformaten JPEG, TIFF, DNG, HEIC en PSD. Via tussentijdse updates wordt de RAW-ondersteuning regelmatig met nieuwe cameramodellen uitgebreid en ook de functie lensprofielen wordt geregeld met nieuwe objectieven uitgebreid.

Beheren en bewerken

Exposure X7 is een programma voor het beheren én bewerken van uw digitale beelden. Er is geen centrale bibliotheek, zoals in Adobe Lightroom. Dat betekent dat men beelden niet eerst hoeft te importeren: men kan via de optie Folders direct naar de map gaan waar de te bewerken foto’s staan en ze openen en bewerken. De gedane bewerkingen vinden niet direct op het fotobestand plaats, maar worden (in een submap) in aparte bestandjes bewaard. Die submap staat in dezelfde map als de bewerkte foto’s. Zo is het niet lastig is om de hele boel te kopiëren of om een back-up te maken. Ook RAW-bestanden kunnen bekeken en bewerkt worden, en uiteraard zijn ook al deze aanpassingen niet-destructief. Iets waar men wel aan moet denken is het feit dat het fotobestand bij kopiëren geen aanpassingen zal bevatten. Beter is het om dan om een export vanuit Exposure X7 met het commando File >> Export of Ctrl+E uit te voeren. De submap met bijbehorende bewerkingsdata wordt dan wel mee gekopieerd. Nu we toch in het menu File zitten: hier is een handige optie Copy Photos From Card te vinden. Hiermee kunt u gemakkelijk de beelden van een geheugenkaart in drie stappen overzetten naar uw computer. De werking is simpel: bij 1 Select Source selecteert men de map met beelden, bij 2 Review Images kan men de individuele beelden bekijken en selecteren, en bij 3 Select Destination and Options kan men de bestemmingsmap en eventueel de bestandsnamen direct aanpassen. De functie is slim genoeg om al gekopieerde beelden te herkennen.

Werking

Via het palet Folders kan men de beelden in alle op de computer aanwezige mappen bekijken. Heeft men een map geselecteerd, dan verschijnen de beelden als thumbnails in het middelste werkvenster. Hier kan men aan elke opname een waardering in sterren, kleuren en vlaggen toekennen. Uiteraard is daar later op te filteren. Rechts onderin is in het palet Metadata de EXIF-informatie van de geselecteerde opname te zien. Ook hier kan op worden gefilterd. De grootte van de getoonde miniaturen is traploos via een schuifbalk links bovenaan het werkvenster instelbaar. Omdat de aanpassingspaletten altijd in beeld zijn is het mogelijk één of meerdere miniaturen direct te bewerken. Zo kan men hier op een selectie van beelden direct een preset of voorinstelling toepassen en klaar is Kees. Door te dubbelklikken op een miniatuur wordt deze vergroot getoond. Nu kan men het beeld gedetailleerd bewerken via de gereedschappen in het rechterpalet. Via de knop Reset kan men de gedane instellingen weer terugzetten naar hun oorspronkelijke waarden. Alle gedane aanpassingen zijn ook te zien in het palet History linksonder. Verschillen tussen het origineel en de bewerkte versie zijn te zien via een knop Before of door het beeld via de optie Split Preview horizontaal of verticaal op te splitsen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan men in een oogopslag het verschil voor en na een bewerking zien. Interessant is ook de optie Audition Presets with this image. Hiermee wordt het venster in twee delen gesplitst, met bovenin het oorspronkelijke beeld en daaronder een venster waarop men een voorinstelling uit het palet Presets kan laten vallen. Men ziet dan direct het verschil tussen het origineel en het resultaat van de voorinstelling. Erg handig!

Presets

De grote kracht van Exposure X7 zijn nog altijd de ruim 500 ingebouwde presets of voorinstellingen. In het linker palet Presets ziet u alle voorinstellingen of presets. Ze zijn onderverdeeld in sets met namen als B&W Films, Color Films – Aged, Color Films – Slide, Faded, enzovoort. Daarnaast zijn er groepen met speciale effecten, zoals Bokeh, Bright, Cinema, Lo-Fi of Portrait Touch Up. Vermeldenswaard zijn de presets van de groep Simulation – Fuji camera’s. Hiermee kan men de kleurstanden die in Fujifilm systeemcamera’s zitten ingebakken, zoals bij voorbeeld Fujifilm Provia, Sepia en Velvia, nabootsen. Elke groep kan worden uitgeklapt en toont dan de hierin aanwezige voorinstellingen. Als men dat wil laten miniaturen het beoogde effect direct zien. Wil men een voorinstelling op een beeld toepassen, dan opent men eerst via de optie Folders het te bewerken beeld in het middelste werkvenster. Daarna kan men in het palet Presets door alle aanwezige voorinstellingen bladeren. Via de opties Color of B&W kan men de lijst eventueel beperken tot presets die speciaal bedoeld zijn voor kleuren- of zwart-witbeelden. Via de optie All krijgt men een compleet overzicht te zien en favoriete of veelgebruikte presets kan men door ze met een sterretje te markeren toevoegen aan de optie Favorite. Heeft men zelf een voorinstelling samengesteld, dan kan men die aan de optie User toevoegen voor hergebruik. Een slim systeem voor het inschilderen van effecten maakt het mogelijk aanpassingen of presets ook op delen van het beeld toe te passen. Denk daarbij aan doordrukken of tegenhouden van bepaalde delen of zoiets als het witter maken van tanden.

Bewerkingen

Behalve presets kunt u ook alle gebruikelijke bewerkingen op een beeld doen. Misschien niet zo uitgebreid als in Photoshop of Lightroom, maar het is zeker mogelijk om een beeld subtiel of zeer ingrijpend in Exposure X7 aan te passen. Aan de rechterkant in het tweede palet van boven, genaamd Basic, vindt men schuifbalken voor aanpassingen betreffende de kleurtemperatuur, tint, belichting, contrast, hooglichten, schaduwen, kleurverzadiging, helderheid en dergelijke. Handig is hier de optie Auto waarmee men met 1-klik het beeld kan optimaliseren voor wat betreft witbalans, belichting, toon, contrast en dergelijke. Door het vinkje voor de diverse opties aan of uit te zetten kan men een en ander aanpassen. In het palet Color bevindt zich de Advanced Color Editor waarmee men specifieke kleuren in een beeld kan converteren naar een andere kleur. In het linker kleurwiel kiest men de aan te passen kleur en in het rechter kleurwiel de nieuwe kleur. Een handige manier om bijvoorbeeld de kleur van kleding of een auto aan te passen. Men een klik op Reset kan men – na wat experimenteren – eventueel weer naar de oorspronkelijke kleur terugkeren. Via de diverse panelen kan men verder zaken als scherpte, beeldruis, contrast, vignettering, korrel en onscherptegebieden (bokeh) ook handmatig aanpassen. Dit laatste palet biedt interessante mogelijkheden voor het aanpassen van de scherpte vanuit een cirkel of langs een lijn. Via het palet Lens Correction kan men een eventuele beeldvertekening met behulp van een lensprofiel corrigeren. Helemaal rechts bovenaan bevindt zich het palet Layers. Eronder zien we een uitsnijgereedschap Crop And Rotate (F2), het gereedschap Spot Heal (F4) en een penseel Brush (F5). Door een instelling te kiezen en het penseel te gebruiken schildert men als het ware over de opname. Zo kan men bijvoorbeeld bepaalde schaduwpartijen wat ophelderen of de kleuren in een deel van het beeld wat fletser maken. Kortom, Exposure X7 biedt voldoende bewerkingsmogelijkheden om een beeld aan de eigen smaak aan te kunnen passen.

Lichteffecten

Een krachtige functie is de mogelijkheid om lichteffecten aan beelden toe te voegen. De werking is simpel: open het te bewerken beeld en kies Overlays > Light Effect. Vink de functie aan en kies vervolgens het gewenste lichteffect. De aanwezige effecten zijn onderverdeeld in zes groepen, te weten Corner, Haze, Lens Flare, Side, Sun Flare en Surround. Via de knop Randomly choose a simular light leak effect kan men er ook voor kiezen om het programma een willekeurig effect te laten kiezen. Via de optie All kan men door alle aanwezige lichteffecten bladeren. Een geselecteerd lichteffect kan men eventueel via de knoppen ernaast horizontaal (Flip horizontally) of verticaal (Flip vertically) draaien, er via de schuifbalk Zoom op inzoomen en de sterkte aanpassen via de schuifbalk Opacity. Via de optie Blend Mode kan de wijze van menging worden ingesteld. Er kan gekozen worden uit de opties Opacity, Multiply (darker), Screen (Lighter), Overlay en Hard Light. Sommige effecten kan men in het beeld zelf ook nog verplaatsen en/of roteren. Bijzonder krachtig zijn ook de Transform gereedschappen om vertekening te corrigeren en de functie Smart Collections om op basis van eerder ingevoerde meta data automatisch fotocollecties samen te laten stellen. De functie Monitored Shooting maakt het mogelijk om door middel van tethered shooting beelden direct van metadata en eventueel een of meer voorinstellingen al tijdens de opnamesessie te voorzien. Dit maakt Exposure X7 tot een krachtig hulpmiddel in de studio.

LUTs

Dat geldt ook voor de mogelijkheid om Look-Up Tables (LUTs) op beelden toe te passen. Een Look-Up Table is niet anders dan een conversietabel die gebruikt wordt om kleuren in beelden te converteren. Ze worden ook wel Kleur-opzoektabellen genoemd. Met een dergelijke opzoektabel kan men de sfeer van een beeld in een handomdraai wijzigen. Exposure X7 ondersteunt Look-Up Tables in het CUBE-bestandformaat. De werking is simpel: open het te bewerken beeld, open in de rechterkolom de functie LUT en kies Browse. Er verschijnt een dialoogvenster Browse LUTs met daarin thumbnails van het geopende beeld waarop de op het systeem aanwezige Look-Up Tables is toegepast. Standaard wordt met Exposure X7 een tiental voorbeeld kleur-opzoektabellen meegeleverd. In de categorie Samples vinden we zeven kleuraanpassingen en de categorie Utilities telt drie LUTs. Via de optie Import kan men deze collectie zelf uitbreiden. Op het internet zijn tal van gratis LUTs te vinden die men in Exposure X7 kan importeren en gebruiken. Heeft men een geschikte LUT gevonden, dan klikt men in het dialoogvenster Browse LUTs op de bijbehorende thumbnail om deze op het geopende beeld toe te passen. Met de schuifbalk Intensity kan men eventueel de sterkte aanpassen en bij Color Space kan men de gewenste kleurruimte instellen. Verschillen tussen het origineel en de bewerkte versie zijn te zien via een knop Before of door het beeld via de optie Split Preview horizontaal of verticaal op te splitsen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kan men in een oogopslag het verschil voor en na een bewerking zien. Is men niet tevreden met het resultaat, dan is een klik op Reset voldoende om terug te keren naar de beginstand en kan men een andere Look-Up Table uitproberen.

Conclusie

pixelmania.nlExposure X7 is zowel geschikt voor algemeen fotobeheer als voor beeldbewerking. Het zijn echter vooral de presets voor het overbrengen van een bepaalde sfeer die eruit springen. Exposure X7 is er vooral goed in om het gevoel van oude kleuren- en zwart-witfilms terug te brengen. Handig is daarbij dat elke preset aanpasbaar is en indien gewenst op te slaan. De kwaliteit ervan is uitstekend! Ook de mogelijkheid om Look-Up Tables te kunnen gebruiken is een pluspunt. Het programma kost $ 149,- en een upgrade van een vorige versie kost $ 99,-. Op basis van de hoge kwaliteit van de filmemulaties en de aantrekkelijke prijs is een Pixelmania Award dan ook op zijn plaats. Een gratis probeerversie van Exposure X7 is te vinden op de website van Exposure Software. Ons advies: zeker even uitproberen!

Kijk voor meer informatie op www.exposure.software.

Geplaatst in: Pixelmania Award, Software